Kerstbijdrage voor projecten met focus op taalontwikkeling jonge en nieuwe Utrechters

Books 4 Life Utrecht keert voor taalontwikkeling in Utrecht ruim 7.500 euro uit aan drie Utrechtse maatschappelijke organisaties: Serve the City Utrecht, WelnU en de VoorleesExpress. Vertegenwoordigers van deze organisaties ontvingen op 4 december namens alle vrijwilligers virtueel een cheque van Alain ter Bocht, Goede Doelen-coördinator van Books 4 Life Utrecht.

Gedurende oktober konden organisaties zich melden bij het Books 4 Life Utrecht Fonds. De aanvragen zijn vervolgens beoordeeld door de ruim vijftig vrijwilligers van de stichting. Het geld in het fonds is de opbrengst van de verkoop van tweedehands boeken, cd’s, lp’s en dvd’s – online en in de winkel aan de Koningsweg 2 – in 2019, die de stichting via donaties van particulieren heeft verkregen. Naast lokale organisaties gaat een deel van de opbrengst naar projecten van Amnesty International en Oxfam Novib.

Taalontwikkeling Utrechters focus van gesteunde projecten

taalontwikkeling via serve the city utrecht

Hanna Vonk van Serve The City Utrecht

Serve the City Utrecht helpt via het project ‘Samen in Utrecht’ statushouders aan vrijwilligerswerk, waarbij zij zich inzetten voor kwetsbare Utrechters met weinig of geen netwerk. Tijdens dit vrijwilligerswerk leren ze de Nederlandse taal beter beheersen. Books 4 Life Utrecht steunt het project met €2.500.

WelnU geeft Nederlandse taalles aan vluchtelingen. Books 4 Life Utrecht helpt de stichting via een financiële bijdrage van €1.050 aan lesmateriaal, zoals beeldwoordenboeken, leesboeken speciaal gericht op volwassenen, en boeken die de grammatica en spelling toegankelijk uitleggen aan de cursist en vrijwilliger.

taalontwikkeling via voorleesexpress

Manon Wouters van VoorleesExpress

VoorleesExpress zet zich in voor gelijke onderwijskansen voor kinderen. Om ervoor te zorgen dat kinderen ook thuis actief gestimuleerd worden bij taalontwikkeling, ontwikkelt de VoorleesExpress met de bijdrage van €4.000 van Books 4 Life Utrecht een prentenboek in minimaal 20 vertalingen. Zo worden ouders gestimuleerd om in hun thuistaal de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren.

Eerder in 2020 ontvingen al vijf andere organisaties een bijdrage van Books 4 Life Utrecht.