Books 4 Life Utrecht keert ruim 16.000 euro uit aan vier Utrechtse maatschappelijke organisaties: Stichting Buurtblinkers, De emigratie generatie, Villa Vrede en Wishing Well West. Vertegenwoordigers van deze organisaties ontvingen op 19 juni een cheque uit handen van Michiel Erkelens, voorzitter van Books 4 Life Utrecht.

Gedurende mei en juni konden organisaties zich melden bij het Books 4 Life Utrecht Fonds. De aanvragen werden beoordeeld door de ruim vijftig vrijwilligers van de stichting. Het geld in het fonds is de opbrengst van de verkoop van tweedehands boeken, cd’s, lp’s en dvd’s in 2020. 

Michiel Erkelens, voorzitter van Books 4 Life Utrecht: “Wij zijn blij dat we ook dit jaar weer aan lokale goede doelen kunnen geven. Met alle beperkingen waar we mee te maken hebben blijft het feest beperkt tot het overhandigen van de cheques. De Books 4 Life Utrecht vrijwilligers waren unaniem in de keuze voor deze vier organisaties. De aanpak van deze organisaties verdient het om ondersteund te worden.”

Opbrengst opgehaald door vrijwilligers en donateurs van boeken en platen

“Het is een grote eer om namens al onze vrijwilligers deze cheques te mogen overhandigen. Veel dank ook aan alle gulle gevers van boeken, platen, dvd’s en cd’s”, aldus Erkelens.

In het najaar van 2021 zal nog eens ruim 5.000 euro beschikbaar worden gesteld aan maatschappelijke organisaties in en om Utrecht actief op het gebied van armoedebestrijding en het aanpakken van laaggeletterdheid.

Projecten in verschillende Utrechtse wijken actief

Stichting Buurtblinkers is actief in de Utrechtse wijk Lombok. In deze wijk gaat de stichting aan de slag met het organiseren van wekelijkse voorleesmiddagen voor kinderen van 4 tot 8 jaar én hun ouders. Hiermee wordt bijgedragen aan de taalontwikkeling van twee generaties. 

Met het project ‘Het land van…’ slaat ook De emigratie generatie een brug tussen twee generaties. Tien koppels van kleinkinderen en hun grootouder gaan met elkaar in gesprek. Books 4 Life Utrecht financiert het omzetten van deze mooie verhalen in een heus magazine.

Villa Vrede gaat aan de slag met het project ‘Zicht op uitzicht’. Tijdens dit project worden bezoekers van de in Hoograven gelegen Villa Vrede – ongedocumenteerden bewoners van Utrecht – uitgenodigd om hun verhaal te vertellen via fotocollages, portretten, teksten en gedichten. Dit wordt verwerkt in een boek en een reizende tentoonstelling.

Wishing Well West is een bewonersinitiatief in Utrechtse wijk Lombok, ontstaan vanuit de sociale woningbuurt complex 507. Gedurende het project ‘Leren creëren’ maken kinderen in de wijk boekjes gebaseerd op hun eigen belevingswereld. Books 4 Life Utrecht financiert de eerste oplage. Met de opbrengst uit de verkoop van boekjes kunnen weer nieuwe boekjes worden gemaakt en gedrukt. 

Books 4 Life Utrecht keert voor taalontwikkeling in Utrecht ruim 7.500 euro uit aan drie Utrechtse maatschappelijke organisaties: Serve the City Utrecht, WelnU en de VoorleesExpress. Vertegenwoordigers van deze organisaties ontvingen op 4 december namens alle vrijwilligers virtueel een cheque van Alain ter Bocht, Goede Doelen-coördinator van Books 4 Life Utrecht.

Gedurende oktober konden organisaties zich melden bij het Books 4 Life Utrecht Fonds. De aanvragen zijn vervolgens beoordeeld door de ruim vijftig vrijwilligers van de stichting. Het geld in het fonds is de opbrengst van de verkoop van tweedehands boeken, cd’s, lp’s en dvd’s – online en in de winkel aan de Koningsweg 2 – in 2019, die de stichting via donaties van particulieren heeft verkregen. Naast lokale organisaties gaat een deel van de opbrengst naar projecten van Amnesty International en Oxfam Novib.

Taalontwikkeling Utrechters focus van gesteunde projecten

taalontwikkeling via serve the city utrecht

Hanna Vonk van Serve The City Utrecht

Serve the City Utrecht helpt via het project ‘Samen in Utrecht’ statushouders aan vrijwilligerswerk, waarbij zij zich inzetten voor kwetsbare Utrechters met weinig of geen netwerk. Tijdens dit vrijwilligerswerk leren ze de Nederlandse taal beter beheersen. Books 4 Life Utrecht steunt het project met €2.500.

WelnU geeft Nederlandse taalles aan vluchtelingen. Books 4 Life Utrecht helpt de stichting via een financiële bijdrage van €1.050 aan lesmateriaal, zoals beeldwoordenboeken, leesboeken speciaal gericht op volwassenen, en boeken die de grammatica en spelling toegankelijk uitleggen aan de cursist en vrijwilliger.

taalontwikkeling via voorleesexpress

Manon Wouters van VoorleesExpress

VoorleesExpress zet zich in voor gelijke onderwijskansen voor kinderen. Om ervoor te zorgen dat kinderen ook thuis actief gestimuleerd worden bij taalontwikkeling, ontwikkelt de VoorleesExpress met de bijdrage van €4.000 van Books 4 Life Utrecht een prentenboek in minimaal 20 vertalingen. Zo worden ouders gestimuleerd om in hun thuistaal de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren.

Eerder in 2020 ontvingen al vijf andere organisaties een bijdrage van Books 4 Life Utrecht.

 

Books 4 Life Utrecht keert in strijd tegen armoede en laaggeletterdheid in Utrecht ruim 15.000 euro uit aan vijf Utrechtse maatschappelijke organisaties: Stichting Leergeld Utrecht, Taal Doet Meer, Resto VanHarte Utrecht, Stichting Move Utrecht en hoiUtrecht. Vertegenwoordigers van deze organisaties ontvingen op 23 juli een cheque uit handen van Michiel Erkelens, voorzitter van Books 4 Life Utrecht.

Gedurende mei en juni konden organisaties zich melden bij het Books 4 Life Utrecht Fonds. De aanvragen zijn vervolgens beoordeeld door de ruim vijftig vrijwilligers van de stichting. Het geld in het fonds is de opbrengst van de verkoop van tweedehands boeken, cd’s, lp’s en dvd’s in 2019.

Michiel Erkelens, voorzitter van Books 4 Life Utrecht: “Het is geweldig om te zien hoe snel maatschappelijke organisaties in Utrecht zich aanpassen aan een nieuwe normaal. We steunen deze vijf organisaties graag in hun aanpak. Een inclusieve samenleving kan ook op anderhalve meter.

Opbrengst opgehaald door vrijwilligers en donateurs van boeken en platen

“Het is een grote eer om namens al onze vrijwilligers deze cheques te mogen overhandigen. Veel dank ook aan alle gulle gevers van boeken, platen, dvd’s en cd’s”, aldus Erkelens.

In het najaar van 2020 zal nog eens 12.000 euro beschikbaar worden gesteld aan maatschappelijke organisaties in en om Utrecht actief op het gebied van armoedebestrijding en het aanpakken van laaggeletterdheid.

Projecten actief met bestrijding armoede en aanpakken van laaggeletterdheid

Stichting Leergeld Utrecht is er voor de 12.000 kinderen die in Utrecht onder de armoedegrens opgroeien. De organisatie helpt deze kinderen aan de broodnodige schoolspullen.

Taal Doet Meer gaat aan de slag met het Stadsnetwerk Taal & Huiswerk. Binnen dit netwerk traint de organisatie honderden vrijwilligers in coachingsvaardigheden en taalverwerving.

Samen met Resto VanHarte Utrecht maakt Books 4 Life Utrecht een zestal voorleesdiners en -brunches mogelijk. Resto VanHarte biedt mensen met een kleine portemonnee de gelegenheid om buiten de deur te eten.

Stichting Move Utrecht organiseert activiteiten met kinderen tussen de 9 en 12 jaar, waarbij de kinderen aan de slag gaan met het thema ‘iets doen voor een ander.’ Het doel van de activiteit is om kansenongelijkheid onder kinderen in Utrecht tegen te gaan.

hoiUtrecht schrijft verhalen over mensen die belemmerd worden volwaardig deel te nemen aan de samenleving. In samenwerking met Books 4 Life Utrecht gaat de organisatie aan de slag met verhalen over armoede en laaggeletterdheid.