€16.000 voor projecten in Utrechtse wijken

Books 4 Life Utrecht keert ruim 16.000 euro uit aan vier Utrechtse maatschappelijke organisaties: Stichting Buurtblinkers, De emigratie generatie, Villa Vrede en Wishing Well West. Vertegenwoordigers van deze organisaties ontvingen op 19 juni een cheque uit handen van Michiel Erkelens, voorzitter van Books 4 Life Utrecht.

Gedurende mei en juni konden organisaties zich melden bij het Books 4 Life Utrecht Fonds. De aanvragen werden beoordeeld door de ruim vijftig vrijwilligers van de stichting. Het geld in het fonds is de opbrengst van de verkoop van tweedehands boeken, cd’s, lp’s en dvd’s in 2020. 

Michiel Erkelens, voorzitter van Books 4 Life Utrecht: “Wij zijn blij dat we ook dit jaar weer aan lokale goede doelen kunnen geven. Met alle beperkingen waar we mee te maken hebben blijft het feest beperkt tot het overhandigen van de cheques. De Books 4 Life Utrecht vrijwilligers waren unaniem in de keuze voor deze vier organisaties. De aanpak van deze organisaties verdient het om ondersteund te worden.”

Opbrengst opgehaald door vrijwilligers en donateurs van boeken en platen

“Het is een grote eer om namens al onze vrijwilligers deze cheques te mogen overhandigen. Veel dank ook aan alle gulle gevers van boeken, platen, dvd’s en cd’s”, aldus Erkelens.

In het najaar van 2021 zal nog eens ruim 5.000 euro beschikbaar worden gesteld aan maatschappelijke organisaties in en om Utrecht actief op het gebied van armoedebestrijding en het aanpakken van laaggeletterdheid.

Projecten in verschillende Utrechtse wijken actief

Stichting Buurtblinkers is actief in de Utrechtse wijk Lombok. In deze wijk gaat de stichting aan de slag met het organiseren van wekelijkse voorleesmiddagen voor kinderen van 4 tot 8 jaar én hun ouders. Hiermee wordt bijgedragen aan de taalontwikkeling van twee generaties. 

Met het project ‘Het land van…’ slaat ook De emigratie generatie een brug tussen twee generaties. Tien koppels van kleinkinderen en hun grootouder gaan met elkaar in gesprek. Books 4 Life Utrecht financiert het omzetten van deze mooie verhalen in een heus magazine.

Villa Vrede gaat aan de slag met het project ‘Zicht op uitzicht’. Tijdens dit project worden bezoekers van de in Hoograven gelegen Villa Vrede – ongedocumenteerden bewoners van Utrecht – uitgenodigd om hun verhaal te vertellen via fotocollages, portretten, teksten en gedichten. Dit wordt verwerkt in een boek en een reizende tentoonstelling.

Wishing Well West is een bewonersinitiatief in Utrechtse wijk Lombok, ontstaan vanuit de sociale woningbuurt complex 507. Gedurende het project ‘Leren creëren’ maken kinderen in de wijk boekjes gebaseerd op hun eigen belevingswereld. Books 4 Life Utrecht financiert de eerste oplage. Met de opbrengst uit de verkoop van boekjes kunnen weer nieuwe boekjes worden gemaakt en gedrukt.