Over Books 4 Life Utrecht

Stichting Books 4 Life Utrecht is een vrijwilligersorganisatie die in Utrecht tweedehands boeken, cd’s, lp’s en dvd’s inzamelt en verkoopt. Van de opbrengst gaat 90% naar goede doelen.

Books 4 Life Utrecht staat te boek als een kwalitatief goede en aangename winkel voor tweedehands boeken in Utrecht. Alle tweedehands boeken, cd’s, lp’s,en dvd’s worden aan ons gedoneerd door particulieren.

Het concept van Books 4 Life is op dit moment via zelfstandige stichtingen actief op zes plekken in Nederland. De winkels worden volledig gerund door vrijwilligers. U vindt ook Books 4 Life-winkels in Amsterdam, Nijmegen, Tilburg, Eindhoven en Groningen.

290.000

euro opgehaald tussen 2009 en 2020

20.000

boeken gedoneerd & verkocht in 2020

50

vrijwilligers aan de slag voor de winkel

12

jaar ervaring in tweedehands boeken

Ons verhaal

Door gebruikte boeken opnieuw in omloop te brengen en dankzij een milieubewuste bedrijfsvoering dragen wij bij aan een betere kwaliteit van de leefomgeving. Books 4 Life Utrecht is als winkel en als organisatie toegankelijk voor alle lagen van de maatschappij en wil via haar activiteiten ook een toegevoegde waarde zijn voor die maatschappij. Niet beroepsmatig, wél professioneel. Wij geloven dat je met goede producten en goede service vanuit een goede organisatie het meeste bereikt.

Kwaliteit

Books 4 Life Utrecht streeft naar het aanbieden van kwalitatief goede tweedehands boeken in een aangename winkel. Wij selecteren daarom de aangeboden boeken op kwaliteit en gewildheid. Onze winkel biedt de bezoekers een aangename beleving en is méér dan alleen een verkooppunt.

Ontwikkeling

Daarnaast bieden wij kansen voor onze vrijwilligers om zich te ontplooien en ontwikkelen. Zij geven hun inzet en enthousiasme aan Books 4 Life Utrecht. Omgekeerd wil Books 4 Life Utrecht haar vrijwilligers kansen bieden om hun kwaliteiten optimaal te benutten en verder te ontwikkelen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van onze kernwaarden en vormt de essentie van het hergebruik van tweedehands boeken. Door boeken doneren te faciliteren en onze bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk in te richten willen we bijdragen aan een betere kwaliteit van het milieu.

Hoe het ooit begon…

Books 4 Life door de jaren heen

Stichting Books 4 Life Utrecht

Statutaire naam

Stichting Books 4 Life Utrecht

Kvk-nummer

30264535

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)

820908812

Bezoek- en postadres

Koningsweg 2
3582 GE Utrecht

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel: het – volgens de door Stichting Books 4 Life te Tilburg vast te stellen formule -, hierna te noemen: de “moederstichting”, – bevorderen van het hergebruik van boeken door verkoop van tweedehands boeken alsmede het bevorderen van de mensenrechten en het bestrijden van de armoede in de gehele wereld met gelden, voortkomend uit de voormelde verkoop van tweedehands boeken. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelijks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleid

  • Statuten (2009)let op: 10MB
  • Jaarplan (2022)
  • Stichting Books 4 Life Utrecht heeft geen personeel in dienst;
  • Stichting Books 4 Life Utrecht wordt vertegenwoordigd door het bestuur, dan wel door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur;
  • De financiële administratie en de opstelling van de jaarrekening worden door de penningmeester in het bestuur verzorgd

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf vrijwilligers:

  • Voorzitter: Michiel Erkelens
  • Secretaris: Wim Karreman
  • Penningmeester: Fredy Melger
  • Vrijwilligers: Marijke Hendriks
  • Marketing: Susanna Thakoeri – van Wandelen

De bestuursleden en coördinatoren (winkelcoördinator en goede doelen coördinator) doen hun werk onbezoldigd, gemaakte onkosten worden vergoed.

Verslaglegging