Financiële ondersteuning aanvragen

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning door Books 4 Life Utrecht kunt u een aanvraag indienen door het invullen van een aanvraagformulier. ​De aanvraag wordt getoetst aan een aantal criteria. De voorwaarden & toetsingscriteria kunt u hier lezen.

Bekijk hier welke maatschappelijke organisaties uit Utrecht eerder ondersteuning ontvingen.

Aanvraagformulier

Een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning is mogelijk tot 1 juni. In het derde kwartaal wordt de opbrengst verdeeld.

  Naam organisatie*

  Adres organisatie*

  KvK-nummer organisatie*

  IBAN-rekeningnummer organisatie*

  Naam contactpersoon*

  E-mailadres contactpersoon*

  Telefoonnummer contactpersoon*

  Naam project*

  Aangevraagd bedrag (in euro's, maximaal 8000 euro)

  Projectplan & begroting* (max. 5MB, we accepteren .pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx en .odt)

  Wilt u een bericht ontvangen als we weer nieuwe aanvragen voor financiële ondersteuning behandelen? Laat dan uw gegevens achter.

  Voorwaarden

  Toetsingscriteria

  Aanvragen voor financiële ondersteuning worden getoetst aan de volgende criteria:

  • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • De organisatie staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
  • De Aanvraag komt ten goede aan een specifiek, concreet project. De financiële ondersteuning is geen onderdeel van de algemene begroting van de organisatie;
  • Het project heeft, conform de statuten van B4LU, te maken met het bevorderen van mensenrechten of het bestrijden van armoede. Het doel dient geen politieke of religieuze doelstellingen;
  • De Aanvraag komt ten goede te aan een project in de provincie Utrecht;
  • Het maximum bedrag aan financiële ondersteuning is €8.000,00
  • De aanvraag bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier aangevuld met een projectplan, waarin minimaal is opgenomen:
   • Probleemstelling: beschrijving welk probleem wordt opgelost, waarom en voor wie dit een probleem is, en hoe dit probleem is gerelateerd aan de doelstelling van B4LU;
   • Activiteiten: beschrijving welke activiteiten de deelnemer gaat ondernemen, wie deze activiteiten wanneer gaat uitvoeren en welke resultaten beoogd worden;
   • Begroting: beschrijving van uitgaven die worden verwacht. Bij het uitvoeren van de activiteiten en welk deel van de uitgaven bij B4LU wordt aangevraagd;
   • Impact: beschrijving wat de impact is van het project (hoeveel mensen worden er bereikt) en hoe dit  wordt gemeten;
   • Het project start in het jaar van de aanvraag of het jaar daar op volgend.

  Bovenstaande criteria zijn harde criteria. Bij de selectie van de aanvragen zijn er ook nog aanvullende ‘zachte’ criteria, die een rol kunnen spelen, zoals:

  • Is er een relatie met de activiteiten van Books 4 Life (lezen, leren)?
  • Hoeveel mensen worden er bereikt?
  • Is er sprake van wederkerigheid, oftewel kan de organisatie iets voor Books 4 Life betekenen en vice versa

  Na de donatie

  Van organisaties, die een donatie van Books 4 Life Utrecht hebben ontvangen, wordt verwacht dat zij meewerken aan de officiële uitreiking en het gebruik van foto’s voor publicatie in de media.

  De organisaties leggen na afronding van het project verantwoording af aan Books 4 Life Utrecht over de resultaten van het project, zowel inhoudelijk als financieel.
  Eventueel overgehouden gelden worden terugbetaald aan Books 4 Life Utrecht.